Осигуряването на новите екологични автобуси се осъществява по Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт". Той включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт, съобщиха от общината.

Проектът предвижда доставката на:

  • 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;
  • 34 нови 12 метрови електрически автобуси;
  • 12 нови 9 метрови електрически автобуси;
  • станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;
  • допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

Договорът за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" бе подписан на 25 октомври 2019 г. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД и е на обща стойност от 82 000 000 лв. Подкрепата от страна на Оперативната програма е в размер на 65 000 000 лв., от които 55 250 000 лв. - средства от Кохезионния фонд и национално съфинансиране - 9 750 000 лв.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Новите превозни средства ще допринесат за повишаването качеството на услугите, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас, се казва в съобщението на Община Бургас.