Най-много точки децата имат на изпита по „Човекът и природата”, а най-малко на този по математика, предаде БНР.
При външното оценяване по четири предмета на учениците от четвърти клас през тази година най-високи постижения имат децата в София-град от 16.50 точки, а най-ниски - в региона на Видин - 13.76, съобщи Евгения Костадинова от Дирекция "Политика в общото образование" в Министерството на образованието и науката (МОН), предаде БТА. Тя представи заедно с министър Даниел Вълчев анализ на резултатите от външното оценяване, което се прави за трета поредна година за четвърти клас в страната.
Анализът показва, че спрямо 2008 г. най-голям спад в средния брой точки има в регионите на Видин и Разград, а повишение - в Ловеч и Варна.
При външното оценяване по български език и литература са участвали 57 539 ученици, по математика - 57 825, по предмета "Човекът и обществото" - 57 812, а по "Човекът и природата" - 57 570 четвъртокласници.
Анализът за 3-те години, откакто се прави външното оценяване за четвърти клас, показват, че има повишаване на отговорите само по "Човекът и риродата", а по останалите три предмета има лек спад, каза Евгения Костадинова.
Според министър Даниел Вълчев не може да се говори за понижени резултати при външното оценяване, въпреки че са с една-две точки по-ниски от предишните години, тъй като сега задачите са по-трудни, а работите не се проверяват от учителите на децата, а от независими експерти.
Изводите на анализа на МОН сочат, че учениците успешно се справят с въпроси и задачи, които са поднесени по познат начин и контекст, и са изучавани по-продължително. Децата се затрудняват при задачи, изискващи проява на наблюдателност, съобразителност, пространствено мислене и прилагане на знания и умения в нова и в непозната обстановка. Пример за такъв въпрос с избираем отговор е бил: "В коя част на Балканския полуостров е разположена България?".
При диктовката 59.12% от учениците са се затруднили при изписването на думите без ударение, при отрицателните и въпросителните частици. Общо 63.65% от тях са имали проблем с редукцията на неударените гласни, а 71.86% от децата - при степенуването на прилагателните имена.
Резултатите от анализа подреждат 10-те училища в страната, в които учениците имат най-добри постижения при оценяването. Докато по среден успех четвъртокласниците в София заемат първо място, то в класацията на Топ 10, липсва класирано учебно заведение от столицата. На първо място в класацията е частно училище от Пловдив с 21 четвъртокласници, като средният успех от предметите е 19.95 точки. На второ място е основното училище "Св. Св. Кирил и Методий" във Варна със 136 ученици от четвърти клас, постигнали среден успех от 19.79 точки. Десето е отново училище от Варна - ОУ "Стоян Михайловски", в което има 71 четвъртокласници. Те имат среден успех от 19.50 точки, показва анализът на МОН.