Това става ясно от информацията за обществената поръчка, публикувана в електронния регистър. Поръчката включва извършване на текущите ремонтни дейности, поддържане (включително зимно) и охрана на участъка от магистралата за срок от три години. Стойността на проекта е най-много 6.6 млн. лв. с ДДС. В момента тече набирането на офертите за избор. В конкурса ще могат да се включат както български, така и чуждестранни компании. Те ще трябва да внесат гаранция за участие от 5 хил. лв. За да могат да се състезават за поръчката, кандидатите ще трябва да докажат икономическата си и техническа възможност да я изпълнят. Те трябва да имат собствена или наета асфалтова база, разположена на не повече от 80 км от магистралата. Оферти ще се приемат до 17 ноември, докогато могат да се купят и документите за участие. От пътното управление в Бургас предвиждат да отворят всички получени предложения на 17 ноември, като договорът ще бъде предложен на компанията отправила икономически най-изгодната оферта.