Това сочат данни от изследване на Българския студентски съюз (БСС), осъществено през април сред 1518 студенти от вузовете в Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и София. Според организацията незнанието на студентите относно името на министъра на образованието е признак за ширещата се аполитичност сред младите хора у нас и за непознаване на държавните структури. Едва един от трима студенти заявява, че е информиран за подготвяната стратегия за висшето образование. Корупцията в университети е не само при изпитите, но и при кандидатстване за общежитие и получаване на стипендия, твърдят студентите. От БСС настояват преподаватели, за които има информация, че искат пари за изпити, да бъдат отстранявани. Досега в организацията няма информация за отстранени преподаватели във висши училища заради корупция, коментира председателят на студентският съюз Сергей Модев. Според БСС, любопитен факт от изследването е, че 47% от от студентите дават оценка “Добър“ (4.00) на обучението в българските университети, а 15% - са остро критични към програмите си на обучение. Като основна препоръка, която студентите дават за подобряване на образование, е категоричното искане за “повече практически знания и умения“.