Другата зона - зона "Б" ще има специален режим за опазване на териториалните и акваториалните ресурси. Зона "А" обхваща крайбрежната плажна ивица, пясъчните дюни, част от акваторията на Черно море и 100 м от прилежащата територия. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие. На плажовете да се разрешава поставянето на чадъри и шезлонги като се осигурява не по-малко от 20% от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, предвиждат приетите текстове. Разрешава се и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за: здравно обслужване, водните спасители, спортни, бързо хранене и за поддръжка.
Морските плажове, заедно с прилежащата им акватория ще се предоставят на концесия за срок до 10 години при условията и по реда на Закона за концесиите. В текста, предложен от комисията по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, се предвиждаше концесията да е за срок от 10 г. Широчината на прилежащата акватория, включена в концесията, не може да е над 200 м. Концесионерът трябва да осигурява задължителните дейности и свободен безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията. В случаите, когато няма предоставена концесия, плажовете ще се управляват и поддържат от собствениците им, записаха депутатите. 30% от сумата на концесионното възнаграждение за обектите ще се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира плажа. От 15 май до 1 октомври всяка година се забранява строителството в морските курорти, пише още в закона.