Това е поредният опит на защитниците на екомрежата да привлекат вниманието на министри към отрязването от екомрежата на най-важните за нашата флора и фауна зони. Между 3 и 7 години ще са нужни на страната да възстанови бюджетни загуби при евентуални глоби от Европейската комисия заради неизпълнение на предварително поетите ангажименти. Разчетите са направени при глоба от около 100 000 евро на ден, като база за сравнение е размерът на глобата на Франция - повече от 300 000 евро на ден. Това каза Генади Кондарев, независим природозащитник, работещ с организацията "За земята". Според него загуба за страната ще има и от спирането на финансирането по структурните фондове. Неизпълнението на екоангажиментите ще намали приходите в туризма с около една пета, заяви Кондарев. Преди седмица еколозите оставиха огромни яйца във формата на касичка в министерския съвет и бетонови карти на страната (която според тях ще се превърне в бетонирана пустиня).