Стоилов: Част от законодателството създава корупционна среда

Голяма част от действащото законодателство създава корупционна среда. Антикорупционният закон е катализирал идеята за правен съвет в БСП.
13:11  |  5 септември 2017
Зарежда се...


Адвокат: Отвеждане на пътни нарушители в РПУ е незаконно

Извеждането на нарушители от трафика и отвеждането им в РПУ ще е произвол и полицейщина, ако не бъде ясно разписано в закон. Сега няма такава разпоредба.