Започна премахването на незаконните постройки в лесопарк "Росенец", които се намират в имот на нос Чукаля, съобщиха от Областна администрация - Бургас.

"Смятам, че всичките ми действията по този казус ясно показват реален стремеж към изпълнение на функциите ми на областен управител. Всеки служител в институция е длъжен да използва всички законови възможности за постигане на крайната цел - законност в държавата", коментира областният управител на област Бургас Пламен Янев, цитиран в съобщението. След директно възлагане е премахнат метален павилион, служещ за охранителен пост на имота. Предстоят процедури и за останалата част от незаконното строителство в него.

Първата обществена поръчка за избор на фирма, която да се заеме със събарянето на обектите, беше обявена от областната администрация в Бургас в края на 2021 година припомня БТА. След това последваха още няколко обявления и актуализиране на прогнозната стойност за дейностите, заради липсата на кандидати. Още тогава с правителствено решение за целта бяха отпуснати близо 70 000 лв. по остойностяване, извършено от бургаската общинска фирма "Чистота" ЕООД.

Почти две години по-късно събарянето на незаконните обекти започна след директно възлагане на част от дейностите. "На базата на законовите си правомощия областният управител на област Бургас взе това решение, след като на обявените няколко обществени поръчки и директни покани не се яви нито един кандидат. Законът за обществените поръчки (ЗОП) дава възможност за директно възлагане на дейностите с предмет "строителство" до 50 000 лева без ДДС", посочиха от областната администрация.

Заради инфлацията през миналата година, областният управител на Бургас актуализира стойността до 115 794 лв. с включен ДДС, но процедура не беше обявена. През август от пресслужбата на Областна администрация - Бургас обявиха, че от "Чистота" е поискано ново остойностяване, като обществената поръчка бе обявена с нова по-висока стойност от 166 422 лева с ДДС. До събарянето на постройките се стигна след поредицата от протести срещу незаконното строителство на нос Чукаля през 2020 година. Общинската администрация в Бургас назначи проверка, която доказа наличието на такова строителство, но не успя да установи извършителя. И двете сгради, за които е обявена обществената поръчка, попадат в държавни терени.