Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за прекратяването на концесията на терминал "Росенец". Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надеждност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им", посочва президентът.

"Начинът на скорострелното приемане на законови изменения, с които се прекратява концесията на пристанищния терминал "Росенец", не само противоречи на основополагащия за Конституцията ни принцип на правова държава, но е и пример за безотговорно отношение към държавата и гражданите. При възприемането на този радикален подход не са съобразени нито интересите на потребителите и рисковете за повишаване на цените на горива и стоки, нито потенциалните заплахи за хиляди заети в нефтохимическия комбинат, нито възможните съдебни искове срещу България", допълва в мотивите си държавният глава.

Според него "конституционните пороци на този закон и сериозните рискове, пред които той изправя българските граждани, са достатъчни основания" за сезиране на Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законовите изменения.

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна бе обнародван в днешния брой на Държавния вестник.

На 21 юли Народното събрание гласува да бъде преустановена концесията за пристанищния терминал "Росенец", както и министърът на енергетиката да започне разговори по условията и реда, при които Българският енергиен холдинг да придобие до 20 процента в консорциума-титуляр на Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок I-21 "Хан Аспарух".