Наказателната колегия на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателния кодекс, съобщиха от ВКС.

Става дума за текстовете, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление.

Преди месец юристът Момчил Момчилов обясни пред БНР откъде възниква казусът с конфискацията на превозни средства:

"Ако ви спрат на пътя, не бързайте да подписвате веднага протокол за доброволно предаване на автомобила, дори дрегерът да е отчел алкохол или наркотици. Това отнемане и определяне на стойност се извършва от съда, а не от полицаите, които са ви спрели на пътя. Те говорят за конфискация без да са коректни от гледна точка на закона. Никой не може да ви задължи да си предадете колата, дори дрегерът да покаже, че сте под въздействието на алкохол или забранено вещество". 

Адвокатът даде пример със свой клиент, при който имало разминаване на полевия тест и кръвната проба: "Но през тези няколко месеца се е налагало да търпи всички последици, като това да е лишен от свидетелство за правоуправление и автомобилът му да е прибран". 

В искането на ВКС се посочва, че липсват мотиви към проектите за посочения закон, придружаващи създаването на упоменатите нови разпоредби и указващи причините и технологията на създаването им, съответно смисъла и предназначението им, както и преследваните с тях цели.

"Като се отмине този факт, както и факта на поначало девалвиращата авторитетността на закона липса на ангажираност към спазването на езиковите норми и прецизност при словесното оформяне на нормативните предписания, както и при извършването на чисто технически действия като препращането към точния текст, на който съответства препращащата норма, резултатът от коментираното нормотворчество е превръщане в част от действащото право на текстове, които противоречат на Конституцията, било то изцяло или частично", пишат върховните съдии.

Проблемите, които поставят четирите разпоредби, са непреодолими чрез тълкуване по предписания от Закона за нормативните актове път, защото са свързани с въвеждане на двусмислени предписания, на постановки, които са в явно противоречие с фундаментални положения в наказателното право и с режима на основни негови институти, каквито са наказанието и превантивните мерки в НК, и съответно в противоречие с концепцията, на която всеки от тези институти е основан, с тяхното съдържание, с правната логика при създаването им и с начина, по който е предвидено те да се прилагат, мотивират се от ВКС.

Според магистратите е нарушен заложеният във фундамента на правовата държава конституционен принцип на законността, като е накърнена предвидимостта в правното регулиране, дестабилизирана е правната сигурност. Освен това е нарушено е и заложеното в Конституцията правило, както и принципът за справедливостта и юридическото равенство на гражданите, мотивират се от ВКС.

Промените в НК влязоха в сила през август миналата година. Оказа се обаче, че не всички отнети автомобили отиват за продажба на търг от Националната агенция по приходите.