Мъж на възраст над 45 години, прокурор или следовател, политически независим и да води активна борба с престъпността по високите етажи на властта. Така гражданите виждат бъдещия главен прокурор месеци преди откриването на процедурата за избор на наследник на настоящия обвинител №1 Сотир Цацаров. Това показва национално представително проучване, направено по поръчка на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) сред 1080 пълнолетни българи, което беше представено днес. Специално е търсено мнението не на професионалната общност, а на гражданите, съобщи "Лекс".

Най-важните качества на бъдещия главен прокурор, според анкетираните, са да е политически независим (65,38%), да не се поддава на натиск (58,39%) и да е почтен (55,59%). Изискванията да е добър професионалист, да има характер и да се ползва с добро име и авторитет идват чак след това в предпочитанията на гражданите.

Според директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер качествата, които сочат хората, без те да го знаят, напълно съвпадат с изискванията на Закона за съдебната власт към бъдещия главен прокурор. Според ЗСВ той трябва да има над 12 години юридически стаж, способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт, висока професионална компетентност (задълбочени знания в областта на правото, богат практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени аналитични способности), изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и с принос за утвърждаването на правовата държава, развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност.

Според 51% от анкетираните следващият главен прокурор трябва да е мъж, едва 18% завяват, че предпочитат жена за този пост, а останалите нямат мнение. Почти половината твърдят, че той трябва е на над 45 години, като едва 23% заявяват, че предпочитат по-млад човек да ръководи държавното обвинение.

Близо 40 на сто от гражданите нямат мнение за това откъде трябва да дойде новият главен прокурор. Според тези, които все пак имат позиция по въпроса, най-добре е той да е от прокуратурата или следствието (30%), от съда (20%), а едва 10 на сто подкрепят идеята да е представител на академичната общност.

Активната борба с престъпността по високите етажи на властта е задача номер №1 за бъдещия главен прокурор, според гражданите (близо 60%). Да не се допуска прокуратурата да се използва за политически цели и овладяване на битовата престъпност са приоритетите, които сочи всеки трети от запитаните.

При изследването хората са дали оценка по шестобалната система на действащия обвинител №1 Сотир Цацаров. Най-много (42,66%) са заявили, че оценяват мандата му със Среден 3, Слаб 2 дават близо 25%, Добър 4 е оценката на близо 19 на сто от анкетираните, Много добър 5 - на 4,2% , а Отличен 6 е отговорът на 0,7% от интервюираните.

От БИПИ обявиха, че ще следят процедурата за избор на нов главен прокурор и призоваха за повече прозрачност.

"Нагледали сме се на публичност, дори театрална, а прозрачността е това, което ни липсва", заяви още Вегертседер.