Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов предложи върховният прокурор Светлана Митова да оглави временно Софийската районна прокуратура. Предложението е отправено до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, която предстои да го гласува.

По-рано днес административният ръководител на СРП Невена Зартова и заместниците ѝ подадоха оставки, като от прокуратурата посочиха, че четиримата й заместници със своя декларация са обявили, че се разграничават от действията на административния ръководител на РП-София Невена Зартова.

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия на ВСС коментира, че оставките ще бъдат гласувани и ще бъде избран временен ръководител, след като главният прокурор предложи кой да поеме временно функциите до избора на титуляр.

Софийска районна прокуратура е прокуратурата с най-голяма натовареност в страната. За да бъде осигурено ефективно ръководство на дейността й до обявяване на процедура за избор на административен ръководител и встъпването му в длъжност е необходимо тя да бъде ръководена от прокурор с професионален опит и авторитет, посочва в предложението си Борислав Сарафов.

Прокурор Митова има над 26 години юридически стаж, в който е преминала през цялата йерархия на прокуратурата - от младши прокурор, през прокурор в РП, административен ръководител на РП, прокурор в окръжна и апелативна прокуратура. От 2020 г. Светлана Митова е прокурор във Върховна касационна прокуратура. Награждавана е за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

От пресцентъра на прокуратурата обясняват, че номинирането на прокурор от Върховна прокуратура се налага с оглед предприемането в спешен порядък на мерки за подобряване на организацията на работата в СРП в контекста на констатираните при проверка, извършена през втората половина на 2023 г., сериозни пропуски в дейността на досегашния административен ръководител, както и във връзка с изнесените в публичното пространство неприемливи практики, отразяващи се негативно върху прокурорите в РП-София.

Именно това налага за и.ф. административен ръководител да бъде избран прокурор от върховно ниво с доказана правна подготовка, професионални знания и умения, който на база дългогодишния си опит и качества да осигури необходимата среда за ефективна работа на СРП.

Оставките на Невена Зартова и заместниците й ще бъдат разгледани възможно най-бързо, вероятно утре, съобщи Огнян Дамянов от Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС) цитиран от NOVA.

Още от миналото лято Зартова беше призовавана многократно от Сарафов да подаде оставка.

В мовите й за оставката тя обяснява, че е взела решението да напусне поста, за да осигури на своите колеги възможност за спокойна работа и не отрече, че това е свързано с ревизията на работата на обвинението. Тя отрича под нейно ръководство дела и преписки, свързани с убития в края на януари Мартин Божанов - Нотариуса, да са били изземвани от добросъвестни прокурори и превъзлагани на отдел "Специализиран", за да бъдат прекратени.

"Всички преписки в СРП срещу Мартин Божанов, с изключение на две преписки и една от 2021-ва са образувани и приключени преди началото на мандата като административен ръководител на колегата и три от тях са прекратени поради изтекла давност. Считам, че подобна среда на постоянно административно напрежение прави невъзможно нормалното функциониране на СРП. Добрата работа на СРП е на първо място и стои над кариерните амбиции", посочва още Зартова в молбата си до Прокурорската колегия, с която иска да бъде освободена като административен ръководител.