Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда кой е компетентният орган, който да избере временно изпълняващ функциите главен прокурор. Точката влезе в дневния ред на съвета по предложение на министъра на правосъдието Атанас Славов.

Прокурорската колегия на ВСС е компетентна, каза председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той добави, че ако решението на колегията се обжалва, то ВАС ще има последната дума, предава БТА.

"Важният въпрос е да преценим дали имаме празнина в закона, или не. Аз съм категоричен, че празнина в закона няма, защото това е разписано в самия закон. Отваряме главата, която касае статута на магистратите. Там са уредени различни процедури във връзка с административните ръководители. Председателят на ВКС, на ВАС, главният прокурор и директора на НсЛС, са административни ръководители. Тримата големи са магистрати, административни ръководители и членове по право във ВСС. Въпрос на дебат е нормата, където няма изключване на тримата големи. Там изрично е предвидено, че при предсрочно прекратяване на правомощията съответната колегия избира временно изпълняващ", добави той.

Снимка: БТА

С 11 гласа "за" членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет приеха да обсъждат внесената от правосъдния министър Атанас Славов допълнителна точка, засягаща темата кой е компетентният орган, който определя изпълняващия длъжността главен прокурор.

Министърът на правосъдието Атанас Славов заяви в началото на заседанието, че при разминаване между легалността и легитимността, в обществото остава чувство, че е надделяло друго, а не аргументите. Вчера той каза пред медиите, че "Пленумът, ако счете, че той е легитимният орган, той следва да проведе процедурата и да вземе решението. Ако имаме некомпетентен орган, взел решение, то е нищожно, не може и не следва да породи правно действие".

Славов добави, че ако Пленумът на ВСС не вземе решение в този смисъл, то той ще обжалва избора на Борислав Сарафов пред ВАС.

Атанаска Дишева от Съдийската колегия смята, че не прокурорската колегия, а пленумът на ВСС е трябвало да вземе решението за Сарафов.

"В Закона за съдебната власт има празнота по въпроса какво се случва след предсрочното освобождаване на главния прокурор. Бях в сградата на ВСС миналия петък, разбрах за събирането на членовете на Прокурорска колегия от медийно изявление на колегата Кузманов. Проведох разговор с председателите на ВКС и ВАС и им споделих, че по този въпрос трябва да бъде събран Пленумът. По същия въпрос говорих и с Магдалинчев, който заяви, че Прокурорската колегия е компетентна да се произнесе по този въпрос", добави тя.

Снимка: БТА

На 16 юни Прокурорската колегия на ВСС реши, че временно изпълняващ длъжността на главен прокурор ще бъде Борислав Сарафов, който до този момент беше заместник-главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Той ще изпълнява функциите до избора на нов главен прокурор от Пленума на ВСС. Това се случи на следващия ден, след като президентът обяви, че е подписал указ за освобождаването на Иван Гешев от поста.

Снимка: БТА

Междувременно пък бившият говорител на главния прокурор Сийка Милева благодари на медиите с нарочно послание. Милева отива на работа във ВКП, след като Сарафов я освободи от говорителската длъжност.

"Уважаеми медии, благодаря за диалога с вас, благодаря за взаимното доверие, благодаря за уроците! Научих, че разговорът с вас, пазителите на правото на информираност и свобода на словото, е изключително важен за отразяване работата на Прокуратурата на Република България. Вие сте тези, чрез които ние общуваме с гражданското общество", написа тя до средствата за информация. "Оставам прокурор по призвание. Това е било и моето професионално качество през цялото време, в което ми е било възложено да изпълнявам функциите на говорител на главния прокурор", добавя тя.