Главният прокурор трябва да бъде под контрол и отчетност, каза по повод предложените промени в Конституцията изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов пред журналисти. Той се изказа в подкрепа на промените в държавното обвинение, но не приема неговия пълен демонтаж.

Коментарите той направи пред медиите и в рамките на дискусията "Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт - между възможното и необходимото" в Централния военен клуб в София, посветена на предложенията за промени в основния закон. Форумът е организиран от Българския институт за правни инициативи и съсловните организации на съдиите, следователите и прокурорите.

Сарафов възрази срещу някои от предложените от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС промени, свързани с правомощията на обвинител №1, сред които да дава методически указания, да възлага проверки и да иска наказания на отделни прокурори.

"Всички видяхме до какво би довело един безконтролен главен прокурор. Този контрол трябва да се осъществява от Висшия съдебен съвет. Това може да се случва и през механизъм за разследване на главния прокурор", коментира Сарафов, цитиран от БТА.

В същото време Сарафов не приема децентрализация на прокуратурата с конституционните промени.

"Ако се децентрализира прокуратурата и имаме напълно самостоятелни 28 окръжни прокурори, които вземат своите решения, ще бъде грешка, която много скоростно ще трябва да бъде поправена, а това не може да стане бързо с основния закон", предупреди изпълняващият функциите на главен прокурор.

"Практиката показва, че трябва да има някой, който да възлага и проверки и ревизии, и да санкционира действия или бездействия на тези прокуратура, които излизат извън нормалните стандарти", допълни Сарафов.

"В този смисъл, колеги, съществува реална опасност, вместо да се въведе реален ефективен контрол върху един главен прокурор, обществото да получи напълно безконтролни и всевластни 28 окръжни прокурори, върху които никой няма да има право да установява контрол, да осъществява проверки, ревизии, да координира и контролира тяхната дейност. Получавате 28 местни феодали", информира БНР.

"Може би никога не съм срещал такова единодушие и единомислие между всички, които са срещу един проект. Отдавна не съм виждал подобно единомислие между две съсловни организации, конституционалисти и общественици", коментира още Борислав Сарафов.