Бургаският административен съд отложи делото за строителството в защитената местност Алепу.

То е образувано по протест на Окръжната прокуратура в Бургас, която иска да бъде обявено за нищожно издаденото разрешение за строителство на обекта.

Делото беше отложено за 21 септември заради процесуални пречки и ненавременно уведомяване и неявяване на представител на възложителя "Алепу Вилидж".

Eдиният от инвеститорите не бил уведомен за датата на днешното заседание.

От прокуратурата заявиха, че поддържат протеста си, който е с две основания.

Според държавното обвинение издаденото строително разрешително е невалидно и за обекта няма извършена Oценка за въздействие върху околната среда, която е задължителна, тъй като строителството се намира между две защитени зони.

Прокуратурата настоява строителното разрешение за изграждането на подпорната стена и хотела да бъде обявено за нищожно, тъй като било в разрез на закона.