Прокуратурата внесе протест срещу разрешението за строеж на "Алепу вилидж", издадено на 10.09.2018 г. от главния архитект на община Созопол, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

На 5 юни Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на ДНСК проверка за законността на строежа между нос "Свети Тома" и т.н. Шофьорски плаж. Според доклада на ДНСК главният архитект е издал разрешение за укрепване на свлачище на 26.02.2018 г., на името на "Алепу вилидж". С нотариално заверена декларация от 28.08.2018 г., възложителят декларирал, че това разрешително, няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване, се казва в съобщението.

Главният архитект издал ново разрешение за строеж от 10.09.2018 г. на същото дружество за курортен комплекс "Алепу вилидж" (етапно строителство) - първи етап - "укрепване на свлачище" и втори етап - "курортен комплекс" - подземна и надземна част, находящ се в местност "Алепу". Строежът е бил определен като строеж първа категория.

След съответни административни процедури, разрешението за строеж от 10.09.2018 г. е влязло в сила на 27.09.2018 г. По реда на чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са допуснати изменения на промени в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение.

В хода на проверката от ДНСК е установено и че на 10.10.2018 г. с решение на главния архитект на община Созопол е вписан и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения.

В доклада са изложени и други констатации, изясняващи действителното положение по случая, добавят от прокуратурата, но не посочват какви точно са те.

Според обвинението издаването на ново разрешително за строеж за същия поземлен имот и участници, е нищожно. Поради това е бил подаден протест от Окръжна прокуратура - Бургас в Административен съд - Бургас за обявяване за нищожно, разрешението за строеж от 10.09.2018 г. на името на "Алепу вилидж".

Според прокуратурата протестът трябва да спре и изпълнението на разрешението за строеж.