Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленния състав на съда от януари 2015 година за лиценза на КТБ и върна делото за ново разглеждане на друг тричленен състав, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Сред аргументите, които се посочват, е решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), образувано по жалби на бившите изпълнителни директори на КТБ. В решението на Европейския съд става ясно, че при вземането на решението си през 2015 г. тричленният състав на ВАС се е позовал само на документите, внесени от квесторите на КТБ и не е взел под внимание писменото изложение, подадено от името на банката от бившите ѝ изпълнителни директори. При разглеждането на делата, свързани с фалита на банката, върховните съдии са отхвърлили многократните молби на бившето ръководство на КТБ да назначи специален представител на банката. По този начин ЕСПЧ приема, че банката не е получила справедливо представителство, ясна и практическа възможност за търсене и постигане на съдебно оспорване на отнемането на лиценза ѝ, както и че тя е поставена в ситуация, при която не е имало нито едно лице, което да има правомощия, а и интерес да оспори отнемането на лиценза ѝ.

Със същото решение ВКС отхвърля искането на "Бромак" ЕООД - мажоритарния собственик на КТБ за отмяна на взетото през 2015 година решение, тъй като дружеството не е страна в производството пред европейския съд и по отношение на него не е установено нарушение на конвенцията. Решението по отношение на "Бромак" ООД не подлежи на обжалване.

На 4 юли Върховният административен съд отхвърли друго искане на бившите изпълнителни директори на КТБ срещу решение на Управителния съвет на БНБ, с което е отнето разрешението на КТБ АД, да включи в капитала си от втори ред, сумата в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро.