Конституционният съд образува дело по искането на президента Румен Радев в Закона за опазване на земеделските земи.

Държавният глава поиска съдът да установи като противоконституционни разпоредбите от закона, с които се облекчава режимът за монтиране на фотоволтаици върху земеделски земи: 

  • чл. 2, ал. 4, в частта "и за агрофотоволтаици - при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройство,
  • чл. 17а, ал. 3, в частта "на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници",
  • чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 7, в частта "или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници".

"С премахването на почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя, новите разпоредби създават риск от безконтролно превръщане на земеделски площи във всякакъв тип централи за производство на енергия", посочи в аргументите си държавният глава. 

Според него "допускането на строителство на съоръжения за вятърна, слънчева, водноелектрическа, геотермална или енергия от биомаса и биогорива, върху висококачествена земя (5-а категория), позволява промяна на предназначението на по-голямата част от земеделските земи и пасища в България".