Главният прокурор Иван Гешев изпрати становище до членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което категорично заявява, че не е извършил нарушение на служебните си задължения.

Позицията на обвинител №1 е във връзка с депозираното преди седмица първо предложение за отстраняването му заради тежко нарушение на служебните задължения. То бе подписано от шестима членове на Прокурорската колегия на ВСС - Георги Кузманов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Гергана Мутафова.

Според главния прокурор в искането на кадровиците липсва изведен конкретен състав за извършено нарушение - с дата, място, описание на нарушението и посочване на конкретното служебно задължение, което не е извършено.

Иван Гешев допълва, че не е давал никакви указания на разследващи, израелски експерт не е участвал в действия по разследването на взрива срещу колата му по пътя между Самоков и София, а не е и допускан на мястото на огледа.

В отговора си до ВСС главният прокурор прилага заповеди, от които става ясно, че в определени периоди от време е бил в отпуск.

Към становището на Гешев са приложени заповеди, от които се вижда, че от края на април до 17 май първо Красимира Филипова, а после Борислав Сарафов ще изпълняват длъжността главен прокурор поради неговото отсъствие.

Иван Гешев пише, че трудно може да бъде разбрано твърдението на шестимата членове на ВСС за извършени от него тежки нарушения. Става дума за преплитане на правомощията на главния прокурор като отделен държавен орган и тези като административен ръководител на прокуратурата, без да има яснота и конкретика, пише още главният прокурор до ВСС.

Той допълва, че в и искането за отстраняването му са посочени текстове в НПК, които нямат връзка със служебните задължения на главния прокурор.

Гешев изброява и няколко факта - на 1 май функциите на главен прокурор са били делегирани на негов заместник. Главният прокурор уточнява, че дори и да беше на работа, отново няма как да е извършил нарушение, защото след взрива вече е придобил качество на пострадало лице.