Прокуратурата не може и няма да спре да работи. Мафия сме, защото внесохме в тъмнината светлина с дела, а не с думи, както е заветът на Апостола на свободата Васил Левски. Мафия сме, защото показахме, че няма да допуснем двойни стандарти - едни за хората с милиарди и с политическо и медийно влияние и други за останалите българи. Така, както беше десетилетия. Мафия сме, защото решихме проблема с телефонните измами. По искане на прокуратурата са замразени над 3 милиарда лева. Спряхме горенето на опасни отпадъци. Арестувахме наркопласьори и техните покровители на най-високи нива". Това заяви главният прокурор Иван Гешев на Национално съвещание на прокурори и следователи на тема "Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз". В него участват над 700 прокурори и следователи. 

Снимка: БТА
 Иван Гешев отбеляза и че прокуратурата, за пръв път след промените през 1989 г., е повдигнала обвинение на действащ министър и зам.-министър, както и че заради внесени в съда дела в чужбина се укриват едни от най-влиятелните хора.

"Това е причината ние да сме лоши за лошите, което означава само едно, че сме добри за българските граждани и общество, за тези, които ни плащат заплатите, и това е единственото важно. Означава, че си вършим добре работата", добави главният прокурор Иван Гешев.

Той добави, че са "нормални" политическите атаки и опитите да бъде унищожена прокуратурата, макар и под прикритието на борба за демокрация, при тези обстоятелства.

"Всички ние сме тук, защото е достигната червената линия, а тя - е застрашено върховенство на правото, неделима част от което е независимостта на българската прокуратура", заяви още главният прокурор.

Съвещанието е организирано във връзка с декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В нея магистратите се обявяват против посегателството върху независимостта на съдебната власт и доброто им име.

Повод за декларацията е публикация на журналиста Борис Митов и изявление на лидера на "Да, България!" - Христо Иванов. Според прокурорите той се опитва да упражнява политически натиск над прокуратурата.

Снимка: БТА

Преди заседанието имаше напрежение и отделни спречквания с участието на полицаи белязаха протеста, с който активисти на "Демократична България", "Боец" и техни съмишленици искаха да "посрещнат" главния прокурор Иван Гешев край Резиденция Бояна.

Мерките за сигурност около мястото на събитието са изключително затегнати, като само акредитирани журналисти и магистрати със служебни карти са допускани през импровизирани контролни пунктове.

Снимка: Булфото

Първоначално демонстрантите имаха възможност да дават на влизащите прокурори и следователи флаери с призива на бившия правосъден министър Христо Иванов обвинителите да съберат смелост и да разследват ръководителя на ПРБ Иван Гешев.

Снимка: Булфото

След идване на допълнителни полицейски сили около пътя към резиденцията беше организиран кордон и това доведе до размяна на реплики на висок глас и обвинения в блъскане.

Общинският съветник от "Демократична България" и бивш шеф на районния съд в София Методи Лалов определи действията на полицията като "лишаване на гражданите от възможност да общуват едни с други".

Преподавателят по конституционно право доц. Атанас Славов беше категоричен: "Нашата битка не е срещу прокуратурата, а е битка за отвоюване на прокуратурата".

По думите му в момента ПРБ "не действа като институция на една демократична държава", а "като бухалка в ръцете на различни олигархични лобита".

Националното съвещание беше открито от Сийка Милева, говорител на главния прокурор. "Държавата е тази, която трябва да гарантира, че прокурорите и следователите са в състояние да изпълняват функциите си без сплашване, без възпрепятстване, без неправомерна намеса или необосновано реализиране на гражданска, наказателна или друга отговорност. Това е така, защото мисията ни е - гарантиране на върховенството на закона и защита на обществения интерес", отбеляза прокурор Милева.

След обръщението на главния прокурор Иван Гешев към участниците и гостите бяха представени и позициите на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България. От името на Прокурорската колегия на ВСС изказване направи Огнян Дамянов. Своите позиции изразиха и магистрати от различни прокуратури и следствени служби, които акцентираха върху необходимостта от гарантиране на независимостта на ПРБ чрез отстояване на конституционно определеното й място в съдебната власт. Прокурорите и следователите многократно призоваха за преустановяване на политическите атаки срещу работата им, чрез които се подкопава върховенството на правото.

 

 

 

 

Националното съвещание продължи с обсъждането и изготвянето на Позиция на ПРБ, която ще бъде изпратена на европейските институции, с оглед защитата на независимостта на съдебната власт като гарант за върховенството на правото в Република България.

Ето и цялата позиция на Прокуратурата на Република България:

"Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му за най-важна ценност.

Още през 2006 г. Съдът на Европейския съюз е определил "независимостта на съдебната власт" като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона. Затова органите на съдебната власт във всяка държава-членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Прокуратурата на Република България като част от съдебната власт има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез оказване на натиск е предупредителен знак за назряващ проблем.

Темата за реформи в прокуратурата от години намира ежедневно проявление в политическия живот. Колкото по-активна и обединена е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея.

Предприетите безпрецедентни действия по наказателно преследване предизвикаха безпрецедентен натиск срещу прокуратурата. Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Политическото говорене обаче трябва да има граници и те да свършват там, където се посяга на същностните елементи на прокурорския статут.

Тези граници бяха преминати и то безпрепятствено, демонстративно, в държава-членка на Европейския съюз, призвана да защитава европейските ценности. С призивите за "реподбор" на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Затова сме длъжни да реагираме и да се противопоставим. Заявяваме ясно, че въпреки това ще продължим да работим със същите темпове и мотивация и няма да се поколебаем да търсим защита при разпознаването на всеки риск за върховенството на закона.

Независимостта е право на прокурорите и на следователите, а държавата е длъжна да осигури безпрепятственото й осъществяване. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните ни задължения в подчинение само на закона, по знание и убеждение, без въздействие на субективни виждания и заинтересовани среди, в служба на истината и справедливостта.

Независимостта обаче не е само право, а задължение и отговорност за всеки един от нас. Затова сме длъжни да я защитаваме като се произнасяме по съвест и закон, свободни от всякакво въздействие.

Прокуратурата на Република България ще продължи да отстоява европейските ценности и да се ръководи от Конституцията и законите на страната.

Ще доказваме волята си за преследване на всички престъпни прояви. Дали сме ясен знак за единен подход спрямо всеки, за когото са събрани доказателства за извършено престъпление. Прокуратурата действа и ще продължи да действа за издигане на авторитета си и за повишаване на общественото доверие. Наясно сме, че не можем да успеем сами и изолирани от институциите със сходни по закон функции. Ще работим в условията на ефективно взаимодействие и конструктивно сътрудничество при стриктно спазване на принципа на разделение на властите.

За пореден път декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа по пътя към утвърждаване на Прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността.

От съществена важност е да подчертаем, че единственото подчинение, което дължим, е на закона и собствената ни съвест. Свободни сме да вземаме решения по вътрешно убеждение и винаги ще браним тази свобода, предоставена ни от достиженията на правото на Европейския съюз, Конституцията и законите. Прокуратурата ще продължи да работи за

запазване и утвърждаване на постигнатите резултати от действието на Механизма за сътрудничество и проверка. С дейността си ще допринасяме за утвърждаването на новия механизъм за върховенството на закона в Европейския съюз.

Убедени сме, че нашата позиция ще бъде възприета от всички институции, ангажирани с опазване устоите на правовата държава, и ще бъде разбрана от българските граждани, за които върховенството на закона и справедливостта са висша ценност.

Настоящата позиция на Прокуратурата на Република България ще бъде изпратена на следните структури към Съвета на Европа: Комитета на министрите, Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Европейския комитет за правно сътрудничество, Европейската комисия за демокрация чрез право, известно още като Венецианската комисия,

Европейската комисия, Европейския парламент, както и до Международната асоциация на прокурорите и на Консултативния съвет на европейските прокурори".