Съдебният процес срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов за водната криза в община Перник през 2019 г. започва по същество на 3 май, реши състав на Специализирания наказателен съд, след провело се разпоредително заседание по делото, съобщиха от прокуратурата.

Според съда в хода на досъдебното производство не са допуснати процесуални нарушения, които накърняват правата на обвиняемите. Решение от разпоредителното заседание не е окончателно и може да бъде обжалвано.

В хода на разследването са разпитани 156 свидетели, изготвена е деветорна техническа експертиза, събрани са над 40 000 страници доказателства. Специализирана прокуратура посочва, че от събраните данни по делото са налице разумни основания за извода, че бившият министър в периода от 01.04.2019 г. до 19.11.2019 г. евентуално е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена" в размер на 1 025 303 куб. м на стойност 1 901 937,06 лева.

Според прокуратурата в условията на недостиг на питейна вода за жителите на общината е било разрешено водоползването за промишлени цели от търговските дружества "Стомана Индъстри" АД и "Топлофикация Перник" АД.

По делото подсъдима е и бившият и.д. кмет на община Перник Севделина Ковачева, за която от прокуратурата посочват, че са събрани достатъчно доказателства, които дават основания за извода за евентуално извършено длъжностно престъпление през периода октомври-ноември 2019 г. - след като е била уведомена писмено от управителя на ВиК-Перник за силно намаляване на дебита на водоизточниците, не е предприела действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в общината.