Прокуратурата е внесла в съда обвинителен акт за водната криза в община Перник през 2019 г., съобщи на пресконференция ръководителят на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова.

Говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев направи презентация, като обясни, че държавното обвинение е предало на съд заради водната криза бивш министър на околната среда, по обвинения за умишлена безстопанственост, както и временно изпълняващ длъжността кмет на Перник.

Разпитани са били 156 свидетели по време на разследването, както и е била изготвена деветорна техническа експертиза. По думите на Кръстев, над 4000 страници са събраните доказателства по делото. Огледът, който е извършен на местопроизшествието - яз. "Студена", е продължил около 2 месеца. По време на огледа са взели участие 12 технически лица - специалисти в областта на геодезията, които са оперирали с геотехническа техника. Те са извършили замервания и заснемания.

Според държавното обвинение, през периода от 1 април 2019 г. до 19 ноември с.г. обвиненият за безстопанственост тогавашен министър е довел с умишлените си действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена", както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската дейност на търговско дружество "ВиК Перник" ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината).

Установените щети са в размер на 1 025 303 куб. метра вода на стойност 1 901 937,06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества "Стомана Индъстри" АД и "Топлофикация Перник" АД.

Тогавашната временно изпълняваща длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева е привлечена като обвиняема за това, че през периода от 9 октомври 2019 г. до 11 ноември с.г., след като е била уведомена писмено по надлежния ред от управителя на "ВиК Перник" ООД, че е налице силно намаляване на дебита на водоизточниците и на водния ресурс в язовир "Студена", и след като ѝ е било предложено да бъдат предприети действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места в общината, не изпълнила служебните си задължения, произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната администрация и от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

От средата на април м.г. бившият екоминистър Нено Димов е с мярка за неотклонение "домашен арест", а Севделина Ковачева е с мярка "подписка".

През първите 6 месеца на 2021 г. Специализираната прокуратура е предала на съд 38 разследвани за корупционни престъпления лица, нанесли вреди за общо над 2,5 млн. лв. Присъдите на 7 други лица са влезли в сила с решения на Върховния касационен съд.

39-ият предаден на съд обвиняем е бившият министър на околната среда и водите.