Специализираната прокуратура приключи действията по разследването по досъдебното производство за т.нар. водна криза в община Перник. Предстои предявяване на материалите по делото на привлечените към наказателна отговорност тогавашни министър на околната среда и водите Нено Димов и временно изпълняващата длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева, съобщиха от държавното обвинение.

В хода на разследването бе установено, че през периода от 1 април 2019 г. до 19 ноември с.г. обвиненият за безстопанственост тогавашен министър е довел с умишлените си действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена", както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската дейност на търговско дружество "ВиК Перник" ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината).

Установените щети са в размер на 1 025 303 куб. метра вода на стойност 1 901 937,06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества "Стомана Индъстри" АД и "Топлофикация Перник" АД.

Тогавашната временно изпълняваща длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева е привлечена като обвиняема за това, че през периода от 9 октомври 2019 г. до 11 ноември с.г., след като е била уведомена писмено по надлежния ред от управителя на "ВиК Перник" ООД, че е налице силно намаляване на дебита на водоизточниците и на водния ресурс в язовир "Студена", и след като ѝ е било предложено да бъдат предприети действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места в общината, не изпълнила служебните си задължения, произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната администрация и от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

От средата на април м.г. бившият екоминистър Нено Димов е с мярка за неотклонение "домашен арест", а Севделина Ковачева е с мярка "подписка".