Позицията на България за Република Северна Македония остава непроменена, а с това се отлага и решението за започване на преговори за членство със Скопие и Тирана. Зам.-министърът на външните работи Румен Александров участва на днешното редовно заседание на Съвета по общи въпроси (СОВ) в Люксембург, на което беше обсъдено актуалното състояние на процеса на разширяване на ЕС.

Това беше последното заседание на Съвета в рамките на Португалското председателство, на което можеше да бъдат приети преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания и двете страни да започнат преговори.

Румен Александров е заявил пред колегите си, че България остава отворена за конструктивен диалог с предстоящото Словенско председателство за намиране на взаимно приемливи решения като очакваме Скопие да пристъпи към изпълнение на практика на поетите на 17.06.2021 г. в София ангажименти.

"Това включва изричния отказ на Република Северна Македония от териториални, малцинствени и исторически претенции към България, промяната на надписи/монументи, насаждащи омраза към България в Република Северна Македония, задействането на процес на реабилитация на жертвите на югославския комунизъм, репресирани заради българското си самосъзнание. Независимо от двустранния ни диалог с Република Северна Македония, България настоява прилагането на Договора за добросъседство от страна на Република Северна Македония да бъде включено сред условията в бъдещата Преговорна рамка за присъединяване на Скопие към ЕС", е подчертал заместник-министър Александров.

България е дала висока оценка за постиженията на Албания в процеса на реформи и е потвърдила подкрепата си за приемане на преговорната рамка на страната.

Министрите обсъдиха днес и въпроси, свързани с върховенството на закона в Полша и Унгария.

"Тук съм, за да споделя оценката на Европейската комисия за това какво се се случило след последните изслушвания - за Полша изслушването беше през 2018 г., а за Унгария - през 2019 г. Според Еврокомисията ситуацията не се развива в правилната посока. За нас принципите за спазване на върховенството на закона са фундаментални в европейските демокрации и трябва да продължим процедурите срещу двете страни, защото има неща, които ни дават основание за това", заяви Вера Йоурова - еврокомисар, отговарящ за ценностите и прозрачността.