От представителството на Европейската комисия в България съобщиха, че тематично проучване на Евробарометър е показало, че 72% от българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да продължи да действа.

Евробарометър публикува експресно социологическо проучване за нагласите
няколко часа преди Европейската комисия да публикува докладите за напредъка на България и Румъния в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за последните десет години.

Според 12 на сто Механизмът трябва постепенно да отпадне в следващите няколко години, 8 на сто искат незабавното му спиране, а други 8 процента нямат мнение.

Практически всички българи посочват като сериозни проблеми пред страната корупцията (97 на сто), организираната престъпност (96 на сто) и недостатъците в съдебната система (94 на сто).

Като цяло българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка оказва положително влияние върху съдебната система (според 57 процента), борбата с организираната престъпност (53 процента) и с корупцията (50 процента).

Според 28 на сто от българите положението с организираната престъпност се е подобрило откакто България е член на ЕС. Според 25 процента функционирането на съдебната система се е подобрило от 2007 г. насам. Седемнадесет на сто вярват, че за същия период корупцията е намаляла.

АНКЕТА: Оценете България след 10 години в ЕС