До октомври те ще бъдат пуснати на терен три пъти за по две седмици, а когато не са на смяна, ще си почиват във ферма край френската столица.

Инициативата цели да бъде подобрено биоразнообразието и да стане поддръжката на района по-екологична. "Когато тревата се коси с машина 24 пъти в годината, страда биоразнообразието - обясни Ален Диво, президент на компанията "Еко Тера", която планира и организира проекти за екопасища във френски градове. - Когато се използват животни, изпражненията им привличат насекоми, а насекомите привличат птици."

Овцете изглежда бързо свикнаха с новото си пасище, въпреки че е до оживено кръгово кръстовище и до гигантска сграда, в която се съхранява градският архив в 19-и район на френската столица.

"Това, че веднага започнаха да пасат, означава, че бързо ще свикнат със средата" - каза пастирът Марсел Коле. Той отбеляза, че проектът е поръчан от местните власти и е първи за града, въпреки че екопасища съществуват във Франция от 10 години. Повечето животни, които се използват в такива проекти, са от местни породи, които вече се отглеждат по-малко заради по-интензивното животновъдство.