Новите правила трябва да предотвратят експлоатацията на работниците, но и дългосрочното пребиваване, посочва ЕП, информира БТА.

В бъдеще още при пристигането си работниците ще трябва да представят валиден трудов договор или обвързващо предложение на наемане на работа.

Ще бъде необходимо и доказателство, че е осигурено съответното жилищно настаняване.

Спрямо отпуските, празничните дни и заплащането ще важат същите предписания като за европейските работници.

Пребиваването на сезонните работници ще бъде ограничено, като всяка страна членка на ЕС ще трябва да определи максимална продължителност на престоя между пет и девет месеца годишно.

Получаването на точни данни за броя на сезонните работници от неевропейски страни е трудно, но според оценки на Европейската комисия става дума за над 100 хиляди души годишно.