Китай е една от трите основни заплахи за Белгия, сочи доклад на белгийското контраразузнаване, цитиран в местни медии и БТА. Отбелязва се, че тази заплаха се изразява в присъствието на китайски студенти в белгийските университети и в технологичната зависимост на белгийските далекосъобщителни дружества от китайско оборудване.

Пояснява се, че сред китайските студенти се поддържа група от няколко десетки младежи, които идват от китайски военни университети и след завръщането си предават данни, получени от белгийските научни среди.

Често с кражба на научни постижения се създават и развиват китайски военни технологии, които получават лиценз и след това се продават по света.

Допълва се, че цялата мобилна мрежа от четвърто поколение (4G) в Белгия е изградена с китайско оборудване, също както в Австрия, Литва, Кипър и Малта. Частично подобно оборудване се използва в далекосъобщителните мрежи на Германия, Холандия и Великобритания. Цитирано е изявление на белгийския министър по въпросите на цифровизацията Филип де Бекер, според когото китайска апаратура повече не се ползва в чувствителни области, например при осигуряването на интернет по летищата.

Неотдавна белгийското контраразузнаване съобщи, че е предупредило университетските преподаватели да бъдат бдителни за опасността от шпионаж от китайските студенти. Беше уточнено, че нарастват случаите на отказани визи на китайски граждани заради съмнения, че шпионират в полза на правителството в Пекин.