Римска военна диплома от средата на втори век е открита при разкопките в крепостта Состра край троянското село Ломец. Това е 17-а поредна експедиция в римската крайпътна крепост, финансирана от Община Троян. И тази година археологическите разкопките са под ръководството на проф. д-р Иван Христов от Националния исторически музей, като през юли археологически разкопки бяха в сектор III на кастела на пътя Ескус - Филипополис, съобщават от общинската администрация.

Снимка: Официален сайт Община Троян

Цел на проучването е била сграда с условна номерация 7, разположена до южната порта на укрепения лагер. Сградата е прилепена на фуга до външното лице на северния зид на западната фланкираща кула на портата. Заема площ от 150 кв. метра (дължина север - юг 15 метра; широчина изток-запад 10 м.) и е запазена на места до 2 метра.

Постройката е изградена от ломени камъни на калова спойка. Въз основа на проведените разкопки, сградата може да се раздели на общо четири помещения - две основни и две спомагателни тесни пространства.

Във вътрешността на сградата са открити множество керамични фрагменти от съдове, характерни за периода 4-5 век: прешлени за вретено; колективна монетна находка от медни монети, които са силно обгорели и стопени при опожаряването на сградата.

Сред най-интересните находки археолозите посочват фрагмент от бронзова военна диплома, открита в повърхностния насип на помещението. Фрагментът, макар и малък по своите размери, дава интересна информация за заселен ветеран от помощните военни части на римска провинция Долна Мизия в околностите на кастела Состра. Според един от най-добрите европейски епиграфи - Николай Шаранков, дипломата е на войник от Първа Атонска кохорта, името на командира му е Елиан. Датата на отсичането на дипломата може би е по времето на император Антонин Пий (средата на II век), от когото са повечето дипломи за Тракия и всички досега известни конституции, включващи името на Атонската кохорта. Професор Христов обръща внимание на факта, че досега нямаше диплома конкретно за войник от Атонската кохорта, само за II Луценска и II Матиакска, посочват от администрацията.

Дипломите са се издавали на пенсионираните войници от римската армия в два екземпляра. Единият получавал ветерана, а другият се съхранявал в централния архив в столицата Рим. На металните пластини се изписвала важна информация като името на притежателя на дипломата, в кои части е служил, при кой император е издаден официалният документ, имената на свидетелите от военната част, пред които се пенсионирал войникът и други. Важно било също, че наред с документа войникът получавал и торба сребърни пари и плодороден парцел земя, като по този начин било гарантирано доброто съществуване на войника до неговата смърт.

За Атонската кохорта се знае малко. Вероятно тя е създадена в началото на II век в провинция Фригия (дн. Турция). Около средата на столетието е отбелязана в станция Мелта - съседна на Состра някъде в околностите на днешния град Ловеч. През 193 г. кохортата е преместена в укрепения лагер Кабиле (до едноименното ямболско село).

Краят в използването на постройката номер 7 се датира с монети от края на 4-ти и първата половина на 5-ти век, както и керамични фрагменти, характерни за същите столетия. Относно нейното предназначение, може да се изкаже хипотезата, че тя е била първоначално сграда, свързана с бита на войниците в кастела, а впоследствие е използвана и в постлагерния период от края на 4-ти до края на 5-ти век. Със своите дебели зидове, запазени на височина до 2 метра, сама по себе си сградата е била и добре защитена, била масивна за времето си структура на два етажа. Отново със средства на Община Троян предстои консервация на откритата сграда и нейното включване в зоната на посещение от туристи, които това лято са многобройни в римската крепост.

Амбицията на Община Троян е тези разкопки да бъдат основа за един бъдещ голям проект с външно финансиране, за още по-задълбочена археология, консервация и социализиране на обекта, допълват от администрацията.