В гора край село Свещари, е забелязано гнездо със сини яйца, съобщи БТА. Гнездото е разположено в ниските части на разклонено дърво и вътре има 4 сини яйца с тъмни петънца, най-вероятно на прелетната птица поен дрозд, чийто размножителен период е през месец април.

Снимка: БТА