Конкурс за 25 вакантни длъжности във Военномедицинската академия /ВМА/ за приемане на военна служба на завършили граждански висши училища в страната и в чужбина е обявен със заповед на министъра на отбраната, съобщиха от военното ведомство.

Обявените места са за лекари, като има свободни позиции в няколко клиники - в София, Варна и Пловдив. Търсят се и медици за медицински пунктове на няколко военни формирования в страната. Минималното образование и квалификация, които трябва да притежават кандидатите, е магистър-лекар. За една от позициите се изисква и придобита специалност "Гастроентерология".

Конкурсът ще бъде на два етапа - изпит по физическа подготовка по Единния армейски тест и събеседване с кандидатите. Заявления за участие се подават лично и писмено до началника на ВМА чрез структурите на Централното военно окръжие до 31 януари 2020 година.

Сред изискванията за кандидатите са да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.