Обединение "Метро Шипка" с водещ партньор "Трейс груп холд" АД и партньор "Инж Проект" ООД подписа договор с възложител "Метрополитен", съобщава "Трейс груп холд" АД-София през сайта на Фондовата борса.

Договорът е за възлагане на обществена поръчка с предмет проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. "Шипка", през квартал "Слатина", до бул. "Цариградско шосе" с шест метростанции по обособена позиция 1 - Проектиране и строителство на метроучастьк от км 0+000,00 до км 1+904,00 с две подземни метростанции и междустанционна вентилационна уредба на стойност 93 333 377,75 лв. без ДДС. Срокът на договора е 48 месеца.

В сутрешната търговия акциите на "Трейс груп холд" АД поскъпнаха на Българската фондова борса с 1,68 на сто до 3,64 лева едната.