Инициативата "квАРТалът" да се превърне в творческа зона на София има широка подкрепа както от посетителите на фестивала, така и от собствениците и управителите на бизнес, локализиран в карето. Това е един от изводите от доклад на Института за пазарна икономика "Икономически профил на "квАРТала" - оценка и перспективи за развитие", фокусиран върху развитието на пространството, заключено между бул. "Княгиня Мария Луиза", бул."Сливница", бул."Васил Левски" и бул."Княз Александър Дондуков", добило популярност като "квАРТала".

Изследването е подготвено с подкрепата на Програма "Европа" на Столична община.

Ролята на общината е от огромно значение не само за развиване на КвАРТал Фестивал в посока разширяване и подобряване, но и за цялостната инициатива за облагородяване на района. В това число се включват инфраструктурни дейности по запазване на архитектурното и културно наследство на "квАРТала", допълнителни зелени площи, тротоарни пространства, допълнителни паркоместа и др.

Районът има добра централна локация и достатъчно пространства, които привличат различни творци. Сред анкетираните посетители на събития от "КвАРТала" и собственици и управителите на обекти преобладава мнението, че той се развива в положителна посока въпреки проблемите.

КвАРТал Фестивал, като част от инициативата за облагородяване на района и превръщането му в творческа зона, успява да привлече все повече посетители с висок социално-икономически статус: с доходи над средните или високи, образовани хора, които упражняват квалифициран труд.

Ключово е да се положат допълнителни усилия за популяризиране на района и за привличане на повече редовни посетители към обектите в него, чието ежедневие не е свързано с "квАРТала". Провеждането на редовни културни и социални събития провокира най-голям интерес.

Фестивалът среща широко одобрение както сред посетителите, така и сред собствениците и управители на обекти в него. Те също споделят, че оказва позитивно влияние върху "квАРТала". Това го утвърждава като важен инструмент за трансформирането на района в творческия квартал на града.