Заради неизпълнение на предписание, РИОСВ-София ще състави акт на кмета на район "Банкя", съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

При проверка на инспекторите на 21 май са били констатирани замърсявания от строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и части от излезли от употреба МПС. Незаконните сметища са били установени в местност "Вердикал" на територията на столичния район "Банкя".

На кмета на район "Банкя" Рангел Марков е било дадено предписание за почистване в срок до 31 май. На този ден кметът информирал РИОСВ, че част от отпадъците са били събрани и извозени и е поискал удължаване на срока до 10 юни. При повторната проверка обаче, инспекторите са установили, че терените изобщо не са чистени.

За нарушението се предвижда глоба от 3000 до 10 000 лв.