Новият правилник на СОС ще гарантира повече прозрачност и ефективност в работата на съвета. Това заяви днес на брифинг в Столичния общински съвет /СОС/ председателят на съвета Елен Герджиков, който представи предложения за промени в правилника за организация на дейността на СОС от групата на ГЕРБ и СДС, заедно със Силвия Христова, председател на работната група, изработила правилника.

Той припомни, че в изминалата предизборна кампания многократно той и неговите колеги са анонсирали, че са готови да отговорят на повишения обществен интерес към работата на СОС с цел по-голяма информираност на гражданите и по-лесен достъп до информация относно работата на съвета, предложенията и решенията. В изпъление на това обещание веднага, след като се конституира Съветът, беше създадена работна група със задача да изработи тези предложения и да изработи новия правилник, по който ще работи СОС през следващите четири години, посочи Герджиков. По думите му това не се прави под натиск на опозицията. За мен културата на политическия разговор изисква да чуваш опонента си и да работиш в синхрон. Не приемам това за натиск, по-важното е, че чухме гражданите по време на кампанията и те искат лесен достъп до работата на съвета, каза Герджиков.

Сред предложенията за промяна в правилника са на електронната страница на СОС да се публикуват докладите с проектите за решения, които ще се гледат от комисиите на СОС, съобщи Силвия Христова. Предлага се заседанията на комисиите на СОС да се излъчват пряко на електронната страница на Съвета, като направените записи остават видими в архив. Протоколите от заседанията на комисиите и поименното гласуване на всеки член от съответната комисия ще се публикуват на електронната страница, каза Христова. Друго предложение е протоколите от заседанията на СОС и поименното гласуване на съветниците да са публично достъпни и да се публикуват на електронната страница на СОС. Когато граждани отправят въпроси, представляващи обществен интерес и предложения за включване на точки в дневния ред на СОС, предложението се разпределя от председателя на ресорните комисии, посочи Христова. Съобразно тяхното становище той ще определя включването на точката в дневния ред. Гражданите с включени точки в дневния ред до СОС при желание присъстват на заседанието и имат право да се изказват по съответните точки.

Групата на ГЕРБ и СДС предлага още общински съветник, който не е член на политическа група също да може да бъде предлаган и избиран за заместник-председател на СОС ако получи повече от половината от гласовете на всички общински съветници. Предлага се също освен към кмета на Столичната община питания да могат да се отправят и към районните кметове.

Герджиков коментира предложението на Демократична България за драстично увеличаване на срока за предоставяне на общинските съветници и публикуване на материалите преди първото им разглеждане в комисия. В момента срокът е три работни дни, тяхното предложение е той да стане седем работни. Според Герджиков това ще забави в голяма степен работата на Съвета, защото след разглеждането в първата комисия, следва разглеждане в други комисии, после разглеждане във водещата комисия, преди да може този доклад да влезе на сесия. Това би удължило много сроковете, категоричен е Герджиков. По думите му предложението на Демократична България ще забави изключително много работата на СОС.