"ЧЕЗ Електро България" подари трийсет сметки за ток на клиенти, съобщиха от дружеството.

Всеки битов клиент, който до края на деня на 28 февруари 2020 г. заяви получаване на фактура за електроенергия от каса на "Изипей", вместо по пощата, може да спечели една от оставащите 15 безплатни сметки. Поредните 15 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД са спечелили безплатна сметка за ток, включвайки се в кампанията "45 безплатни сметки".

Условие за участие в нея е подаването на заявление за получаване на хартиената фактура за електроенергия в каса на "Изипей". Право на регистрация в кампанията имат клиенти, които не използват електронна фактура.

Последните 15 печеливши ще станат известни на 2 март. Наградата е стойността на последната платената от тях фактура за електроенергия, която ще бъде приспадната от следващата фактура.

Правилата на кампанията са публикувани на страницата www.cez.bg, секция "За клиента".