Междусъседски войни. Съседи се наводняват един друг или във входа не се чисти редовно. Отказват да плащат месечни такси за поддръжка. Общите събрания на входа се превръщат в тежки спорове и за това са все по-редки. Асансьорът пак не работи. Звучи ли Ви познато? Да живееш в блок има своите преимущества, но и недостатъци, защото често междусъседските отношения се превръщат в бреме. Буфери няма, защото съседът или бие отбой и не взима отношение, или не е на Ваша страна, защото паркирате на "неговото" мястото зад блока.

Тази мила родна картина е реалност във всеки град у нас, най-вече защото е с дългогодишни традиции и липса на общи правила на ползване в етажната собственост. В Европа и Америка например, подобни ситуации, изброени по-горе, са абсолютно недопустими. Закупувайки апартамент в дадена сграда, собственикът предварително се съгласява за всеки малък детайл в правилата за ползване на общи части и на собственото си жилище, както и с таксите, които дължи за поддръжка на етажната собственост. Съществуват сгради, в които пушенето е забранено, дори и на терасата на собствения Ви имот. За причиняване на наводнение или друга щета в съседен имот, веднага ще Ви бъдат предявени претенции за възстановяване на сумата, необходима за ремонт. Разбира се, според нашата народопсихология, подобни примери са крайност, но бихме могли да отправим поглед в добрите практики или как сградата ни бързичко да се окомплектова и да влезе в настоящото хилядолетие. Оставете предразсъдъците и прочетете стъпките по-долу.

Проблем 1 - проблемът с изравнителните сметки за отопление.

Сезонът е благоприятен за този междусъседски проблем. Кой колко ползва? Кой колко плаща? Дали се краде? Ако не пуснат отчетника ще има корекции.

Решението: дистанционни уреди и водомери и месечни сметки. Монтирайки дистанционен водомер за топла вода и дистанционни разпределители по радиаторите, които вече са задължителни по закон, то етажната собственост, в която живеете, много лесно може да се премине към месечен дистанционен отчет без изравнителни сметки. Условията са да вземете решение със съседите си за месечно разпределение, всички уреди в етажната собственост да са на един доставчик и да са дистанционни. Това прави сградата готова за новите изисквания в законодателството, а вас по-спокойни. Не чакате отчетници, плащате всеки месец, каквото сте потребили, без прогнози и изненади в изравнителните сметки през лятото. С новите дистанционни технологии като TSS пък, отчетниците дори не идват до входа. Данните от дистанционните разпределители, топломери и водомери се пренасят криптирани и разкодирането им се извършва в центъра за обработка на данни на Техем.

Проблем 2 - битови проблеми във входа с чистота, ремонти, събиране на такси и други.

Решението: Много често домоуправителят се превръща в "момче за всичко". Или съседи отказват да си плащат. Или трудно се намират фирми, които да направят спешни и неотложни ремонти. А когато на дневен ред излязат и нови законови изисквания за етажната собственост като изготвяне на технически паспорти за сгради, което е свързано с допълни разходи, то мисията става почни невъзможна. Има фирми, които могат да са в помощ. За всички дейности или "на парче", при нужда на домоуправителя. "360" поема ангажиментите, с които Вие не искате или нямате време да се занимавате. За да стане сградата по-чиста, подредена и съседите да не се карат помежду си, а да адресират недоволството си към трети субект.

За решаването на тези или производни проблеми във Вашата сграда, свържете се с нас на techem@techem.net

 

*Материалът е предоставен от Техем