Вече 4 години, BILLA България следва стратегията си за приобщаване на хора със зрителни увреждания, като използва иновативна технология на сайта www.billa.bg. Специализираната страница адаптира онлайн съдържанието на всички седмични, месечни брошури и каталози като го прави достъпно за тях. Търговската верига отчита средно 1000 уникални месечни посещения на страницата.

Компанията разработва проекта съвместно със "Съюз на слепите в България", а за адаптирането на онлайн брошурите на веригата към нуждите на незрящите се използва специален софтуер, който преобразува текста в звук. Услугата е достъпна и при ползването на сайта през мобилни устройства.

"Благодарим на "Съюз на слепите в България", с който сме част от една позитивна промяна. Вярваме, че всеки един от нас има правото да пазарува и получава информация по лесен, достъпен и удобен начин. Доказателство за това са клиентите със зрителни увреждания, които продължават да ни имат доверие и се възползват от специализираната страница на www.billa.bg", сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

BILLA България е първата търговска верига у нас, въвела корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение още през 2015 г. Служителите във всички магазини на компанията преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи. През 2020 г. BILLA дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства, като "говорещи" апарати за измерване на кръвно налягане, четящи устройства и др, за 135 незрящи хора в страната. Сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата - 1 стотинка от продажбата на всеки продукт с марка BILLA бе отделена в подкрепа на организацията.

*Съдържание на Billa Bulgaria