Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с киберпрестъпленията.

Измененията са във връзка с процедура на Европейската комисия срещу България за неизпълнение на задължения относно атаките срещу информационните системи. Според констатациите на ЕК при транспонирането на европейска директива България не се е съобразила с изискуемия максимален праг на наказанието лишаване от свобода, който следва да бъде не по-малък от пет години, когато деянията са причинили сериозни вреди или са извършени срещу информационна система, която е част от критична инфраструктура.

Предложените изменения на НК включват и актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и онлайн детската сексуална експлоатация, с оглед на постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от закона наказания.

Крум Зарков от "БСП за България" коментира, че с измененията на практика се увеличават наказанията за компъютърните престъпления, но трудността при тях е в доказването. Всички компютърни престъпления фактически ще се наказват по-тежко вече от престъпления като принуда, причиняване на смърт по непредпазливост, посочи той.

"Предлага се да се завиши наказанието за плагиатство - от две години става три, обаче остава алтернативата ниска глоба", коментира още Зарков.

Той отбеляза, че се създава и квалифициран състав, ако деянието е извършено в интернет - тогава наказанието ще бъде по-високо. Т.е. ако плагиатстваш на хартия - препишеш на някой книгата или я издадеш на хартия, ще е по-леко наказуемо, ако направиш същото нещо в интернет, къде е логиката на подобен подход, попита Зарков.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" се съгласи, че в текстовете има много несъвършенства, които следва и могат да бъдат коригирани между първо и второ четене. Според него внимателно трябва да бъдат прецизирани наказанията за компютърните престъпления, а не само автоматично да бъдат увеличавани.

Измененията в НК бяха приети на първо гласуване със 73 гласа "за", 0 "против" и 20 въздържали се, а срокът между първо и второ четене беше удължен на четири седмици.