"Европол е една от най-важните агенции на ЕС, която не само подпомага осигуряването на сигурността на ЕС, но и оказва директно влияние върху ежедневния живот на европейските граждани. Това заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов по време на срещата на Управителния съвет на Европол. Цветанов участва във форума в качеството си на съпредседател на Съвместната група за парламентарен контрол на дейността на агенцията.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред представи резултатите от последната среща на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол през март в София, когато бяха приети Процедурните правила за работата на контролния орган. По време на изказването си Цветанов направи обзор на виждането на съпредседателите на Групата за организацията на съвместната й работа и сътрудничество с Управителния съвет на агенцията.

"Сред основните цели на Съвместната група за парламентарен контрол е да допринесе активно за отчетността и легитимността на Европол пред гражданите", каза Цветанов. Той подчерта още, че контролният орган трябва да бъде възприеман като партньор, който работи за подобряване на ефективността на Европол.

Снимка: ГЕРБ

Цветан Цветанов се срещна и с новия изпълнителен директор на Европол Катрин де Бол. Двамата разговаряха преди началото на 107-та среща на Управителния съвет на Европол. По време на срещата Цветанов и Бол обсъдиха доброто сътрудничество между България и Европол. Сред основните теми в разговора бяха и резултатите от срещата на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, на която през март бяха приети процедурните правила за работата на Групата. Цветан Цветанов и Катрин де Бол отбелязаха важността да се изградят отношения на доверие между Европол и СГПК, за да може Групата да подпомага работата на агенцията.

Снимка: ГЕРБ

Снимка: ГЕРБ