Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди възможните последствия при евентуално предсрочно прекратяване на дерогацията за внос на руски петрол и петролни продукти за преработка в "Лукойл Нефтохим Бургас".

Те бяха представени в доклади на Министерството на икономиката и индустрията съвместно с министерствата на финансите и на транспорта и съобщенията, на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и служба "Военно разузнаване".

Решенията по представените анализи ще бъдат взети на следващото заседание на Съвета по сигурността и ще бъдат предложени на правителството.

В средата на 2022 г. Европейската комисия разреши на България изключение (дерогация) от европейското петролно ембарго за Русия, с което допуска внос по море на руски петрол до края на 2024 г. Преди лятната ваканция на парламента народни представители от "ГЕРБ-СДС", "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Движение за права и свободи" внесоха предложение за неговото предсрочно прекратяване.

По-рано днес от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че вече е започнала и процедурата по прехвърляне на пристанищния терминал "Росенец" към държавата. В ход са разговори между Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД по процедурата за прехвърляне на оперативния контрол върху пристанищния терминал "Росенец".

Изпълнителната агенция "Морска администрация" е издала заповед за заличаване на "Лукойл Нефтохим Бургас" от Регистъра на пристанищните оператори. В същия регистър предстои да бъде вписано ДП "Пристанищна инфраструктура", което ще извършва пристанищните услуги на терминала, отбеляза министерството.

С решение на Министерския съвет от 11 август 2023 г. концесионният договор е прекратен, смятано от 15 август с.г. Вече има назначена комисия от министъра на транспорта и съобщенията, която в срок от 30 дни от прекратяването да приеме обекта на концесията.

Концесионният договор на "Лукойл Нефтохим Бургас" беше прекратен с приета от Народното събрание промяна в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

При евентуален отказ от страна на концесионера да предаде съоръжението министърът на транспорта трябва да отправи мотивирано искане до областния управител на Бургас да издаде заповед за изземане на обекта на концесията по реда на Закона за държавната собственост.

На 4 август президентът Румен Радев сезира Конституционния съд заради решението на Народното събрание от 21 юли за прекратяване на концесионния договор.

Преди месец пък "Лукойл Нефтохим Бургас" обяви, че възнамерява да се обърне към съда за защита на своята делова репутация.