Дирекция "Български документи за самоличност" въвежда допълнителна организация на работа във връзка с предстоящите местни избори, съобщава пресцентърът на МВР.

Служителите от звената на дирекцията при СДВР и ОДМВР ще работят и на 27 октомври от 8.30 до 19.30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на вота за общински съветници и кметове.

В седмицата преди 27 октомври, когато ще се проведат изборите, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи - лична карта или личен/зелен/ паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност. При невъзможност това да стане до края на работния ден на 25 октомври по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват, се уточнява в съобщението.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо хората лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври до 26 октомври от 8.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври от 8.30 ч. до 19.00 ч. .

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас на местните избори, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове ще се издават нови удостоверения от 29 октомври до 3 ноември, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.