Най-оптимистичният срок за бъдещата детска болница е четири години. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазване, след заседанието на комисията.

По време на заседанието членовете на комисията приеха Проект за решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД. Проектът е внесен от народните представители Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Костадин Ангелов, Джевдет Чакъров, Васил Пандов и Александър Симидчиев, предаде БТА.

Имаме усещането, че нещата се случват много мудно и с това решение искаме да дадем ясен знак, че имаме възможност за постигане на надинституционална подкрепа - да ангажираме цялото правителство да работи в посока изграждане на детската болница, каза още проф. Ангелов. По думите му продължават да витаят различни мнения в публичното пространство.

Проектът, приет от комисията, предвижда в 7-дневен срок от приемането на това решение министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание отчет, изготвен след цялостен одит на извършените действия, постигнатите резултати и изразходваните средства за дейностите са създаване, изграждане и оборудване на национална детска болница от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ) ЕАД.

До месец след приемането на решението министърът ще трябва да предложи и план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на бъдещата детска болница, отговаряща на стандартите за качество за детско здравеопазване в ЕС.

Николай Борисов, директор на ЗИКДБ, прогнозира, че строителството на болницата, без въвеждане в експлоатация и без оборудването ѝ, ще отнеме 28 месеца. Готов е анализът на потребностите от педиатрична помощ, който се изготвя от Европейската инвестиционна банка, каза още той.

Всички, ангажирани с бъдещата детска болница, ще имат огромната нужда от подкрепата на народните представители за коригиране на противоречия в правната рамка на законово и подзаконово ниво, които към момента създават сътресения и биха създали такива в различните звена на детското здравеопазване, каза Надежда Цекулова, представител на Обществения съвет, който беше създаден в хода на проекта за бъдещата детска болница.