Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков заедно с представители на Комисията по здравеопазване, са внесли проект на решение, съгласно който в седемдневен срок министърът на здравеопазването трябва да представи на Народното събрание отчет, изготвен след цялостен одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейности за създаване, изграждане, оборудване национална детска болница от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД.

Това каза пред журналисти в парламента Костадин Ангелов - депутат от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание. В брифинга участие взеха още Йордан Цонев - депутат от ДПС и председател на Комисията по бюджет и финанси, както и Васил Пандов - депутат от ПП-ДБ и заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

Ангелов обясни, че се предвижда още в 30-дневен срок от приемането на решението министърът да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на национална детска болница от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в националната детска болница.

След представянето на плана, министърът ежемесечно да представя на Комисията по здравеопазването доклад за неговото изпълнение, предлагат още вносителите.

Искаме да дадем ясен знак, че има политически консенсус за ускореното изграждане на националната детска болница, заяви Ангелов. По думите му проекторешението е в резултат на проведени консултации с Обществения съвет и Съвета на директорите на дружеството, което е отговорно за изграждането. Текстът е консенсусен измежду всички представители на изброените от мен неправителствени организации и Съвета на директорите, да може всичко, което е необходимо, да се случи максимално бързо, добави той.

Йордан Цонев припомни приетия днес текст в рамките на бюджет 2024 г., според който Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, организира възлагането на проектиране за изграждането на Национална многопрофилна детска болница в София, след създаване на необходимите условия и предпоставки за това.

Той отбеляза, че тази разпоредба има за цел държавата да потвърди ангажимента си за изграждане на национална детска болница. Проектът за решение, който предлагаме, е в изпълнение веднага на приетия член, че държавата поема ангажимент за окончателно реализиране от началото до края на този проект, като в текста, който приехме днес в бюджета за следващата година, казваме, че ангажимент за това има Министерски съвет като върховен орган на изпълнителната власт, обясни Цонев. По думите му сега вече конкретизират как НС вижда този ангажимент на МС, като министърът ще представи план и ежемесечно ще отчита действията по него.

Темата за национална детска болница е надпартийна, посочи Васил Пандов и добави, че в програмата за управление на правителството тя е заложена като една от целите в областта на здравеопазването. Това, което с този проект на решение, както и с разпоредбата на Закона за държавния бюджет за следващата година ние демонстрираме, е, че не само изпълнителната власт, но и законодателната в лицето на нашите политически сили прави всичко възможно, за да се случи изграждането на детската болница по начина, по който обществото очаква, каза още Пандов, цитиран от БТА. 

По думите му това, което обществото очаква, е именно в диалог с Обществения съвет по правилния анализ, който в момента Европейската инвестиционна банка е направила, да се изгради детската болница. Според него с решението се дава възможност за прозрачност.

Снимка: БТА

Детската болница в Бургас е проект с регионално значение, каза още Ангелов и добави, че няма как да замести националната детска болница поради редица причини най-вече заради отстоянието ѝ от всички други медицински институции, свързани с детското здравеопазване, които се намират в София.