Служебният министър на земеделието Христо Бозуков смени Съвета на директорите на "Напоителни системи". Това съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

С протоколно решение на министъра са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова.

До провеждането на конкурс на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов.

Седмици по-рано служебният министър разпореди да бъде извършен одит на  в "Напоителни системи" ЕАД.

Предмет на проверката бяха определянето на прогнозни цени при провеждането на обществени поръчки, задълженията на дружеството, разпоредителните сделки, определяне на състава и възнагражденията на Съвета на директорите, както и сключените граждански договори и тези с лица, придобили право на пенсия.

Назначеният одит е установил нередности и организационни пропуски в управлението на дружеството, съобщават още от МЗХГ.