По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов работата по проекта на Националната стратегия за детето (2019-2030 г.) е спряна поради породилите се негативни реакции на част от обществото, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Решението на премиера бе взето, след като недоволни граждани излязоха на протест. Те обявиха, че новият документ е плод на тоталитарно мислене и предвижда "пълна власт" от страна на държавата над живота на всяко дете и неговото семейство. Те се опасяват, че съществува риск и в България социалните служби да изземат функциите на родителите, както и да се улесни отнемането на деца и преместването им в приемни семейства.

Противниците на стратегията заявиха още, че стратегията е изготвена в нарушение на основни конституционни и човешки права, записани в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

"Целта на документа никога не е била да отнема децата от техните семейства и да противопоставя интересите на децата и техните родители. Въпреки това Министерството на труда и социалната политика отчита реакциите на обществото и породилите се страхове в резултат на спекулативни интерпретации на заложените в проекта на стратегията мерки. Държавата няма да решава вместо родителите или да изземва правата им. Подкрепата и грижите за детето и родителите са свързани. Най-добрата среда за детето е неговото семейство. За всички нас е важно да имаме общо разбиране за развитието на следващите поколения българи", контрират пък от социалното ведомство.