Във връзка с породилата се активност от групи граждани в процеса на обществени консултации от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) сме готови да чуем още предложения за Националната стратегия за детето на отворения за целта имейл Strategia.Consult@sacp.government.bg. Срокът е 31 май 2019 г.

Това съобщиха днес от ДАЗД, като напомнят, че работата по документа стартира от миналата година и бе периодично оповестявана публично.

Документът е разработен от експерти от 9 министерства (МТСП, МЗ, МОН, МП, МВР, МВнР, МК, ММС, МФ), АСП, НОИ, Националната комисия за борба с трафика на хора, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Националното сдружение на общините в Р България и 12 НПО, членове на най-големия консултативен орган - Националния съвет за закрила на детето в България, изтъкват от ДАЗД.

Диалогът е открит, както досега. Не сме отказали и няма да откажем на никого среща и консултация, отбелязва агенцията. От месец май 2018 година се проведоха редица тематични работни срещи, фокус-групи, допитвания, обществени обсъждания и консултации, кръгли маси, национална консултативна среща с представители на различни професионални области, свързани с политиките за деца. Включиха се всички заинтересованите страни: професионалисти; образователни институции; родителски организации; органи по закрила на детето; НПО; доставчици на социални услуги; синдикални и професионални организации; обществени съвети към детски градини и училища; академична общност; министерства; законодателна и съдебна власт; регионални и местни власти; представителства в България на международни организации; медии и др. В широкия консултативен процес участваха и децата чрез Съвета на децата към ДАЗД, детски и младежки организации.

Проектът получи подкрепата на повече от 250 граждански организации, асоциации и сдружения, подчертават от ДАЗД.

Част от пътя е различието, но за всички нас е важно да имаме общо разбиране и единомислие за най-важната политика в България - тази за детето. Вярваме, че с продължаването на консултативния процес ще се постигне обществено съгласие за ангажиментите на родителите, професионалистите, гражданите и общността за бъдещето на децата. В резултат на постигнатото съгласие, проектът ще отрази цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани на страната ни, се казва в съобщението на агенцията за детето.

Недоволство от проекта

Междувременно граждани, недоволни от стратегията, протестираха пред сградата на Министерството на труда и социалната политика. Недоволните граждани се опасяват, че съществува риск и в България социалните служби да изземат функциите на родителите, както и да се улесни изземването на деца от семействата им и преместването им в приемни семейства.

ВМРО на свой ред обяви, че категорично застава срещу подготвяната т.нар. Национална стратегия за детето. 

Учудващо е продължаващото упорство от страна на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да се вслуша в аргументираните възражения на редица граждански организации на семейства и родители, много от които не са поканени на проведените досега публични обсъждания на т.нар. Стратегия. Учудващо е защо ДАЗД, претендираща за прозрачност на своите действия, упорито отказва да оповести публично списъка с НПО-та, с които е обсъждала тази въпросна Стратегия. Дали защото може да се окаже, че те са същите, които избирателно, се казва в становище на ВМРО, изпратено до медиите.

Светият синод също изрази притесненията си. В официална позицията Синодът заяви, че проектът за национална стратегия за детето дава твърде големи правомощия на социалните служители и на държавата, изземва функции на родителите и семейството.