Повече от 12 часа продължи днешното заседание на Народното събрание. В началото на днешното пленарно заседание в дневния ред бяха включени десет точки по предложение на председателя на НС. 

Заседанието бе съпроводено с разгорещени страсти около решенията да предоставим на Украйна стара бронирана транспортна техника с въоръжението към нея и резервни части от МВР (вижте повече тук) и прекратяването концесията на пристанище "Росенец" (подробности в линка). Освен това парламентът реши да възложи на министъра на енергетиката да проведе преговори по условията и реда, при които Българският енергиен холдинг да придобие до 20% дял в консорциума-титуляр на Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок I-21 "Хан Аспарух" (вижте тук). 

Освен това бяха приети промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според тях депутати, на които са наложени дисциплинарни мерки за отстраняване от едно или три заседания, ще бъдат спирани от участие в сесии и заседания на постоянните делегации, международни конференции или друг вид форуми с международен характер за срок до три месеца. По-строгите наказания в парламентарния правилник бяха предложени от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). По тяхно искане предвидената дисциплинарна мярка за отстраняване "до три заседания" беше променена на "за три заседания".

В пленарната зала не получи подкрепа текстът при налагане на дисциплинарна мярка за отстраняване от едно или три заседания депутатът да бъде лишен и от право на изплащане на допълнителни разходи по чл. 11 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание за период от три до седем дни. Не беше одобрено и предложението на ПП-ДБ народен представител, който възпрепятства свой колега да изрази позицията си от парламентарната трибуна, да се отстранява за три заседания. 

Снимка: БТА

Комисията по правни въпроси не подкрепи предложените от ПП-ДБ по-строги мерки, но в пленарната зала Александър Ненков (ГЕРБ-СДС) направи редакционни поправки, които бяха одобрени от мнозинството в парламента, предаде БТА. 

Променено беше и наименованието на Комисията по въпросите на Европейския съюз, която вече ще се нарича Комисията по въпросите на Европейския съюз, шенгенското пространство и еврозоната. Парламентът измени и изискванията за заемане на длъжността главен секретар на Народното събрание. За главен секретар вече ще се назначава лице, което притежава висше образование специалност "Право", придобита юридическа правоспособност и наличие на девет години професионален опит. 

Правоотношението на главния секретар на Народното събрание се прекратява в случай, че не отговаря на посочените изисквания, записаха още в правилника депутатите. Отпадна и текстът, според който главният секретар се назначава със срок до избирането на председател на следващото Народно събрание.

За позицията на главен секретар на парламента изискванията са вече почти като за главен прокурор, коментира Петър Петров от "Възраждане". Аз се притеснявам дали тези изисквания не са специално, за да бъде назначен на позицията бившият вече главен прокурор, добави той. Това, което се опитват да направят вносителите, е да ограничат една единствена парламентарна група да изпълнява пълномощията си в НС, коментира той във връзка с предложените от ПП-ДБ наказания в правилника. 

Освен това депутатите приеха на първо четене законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, с вносител Министерския съвет. 

В мотивите се посочва, че законопроектът има за цел да отстрани установени слабости в процеса на обработка на претенции с международен елемент от отделни застрахователи по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в рамките на системата "Зелена карта". Системата функционира на базата на система от национални бюра на автомобилните застрахователи и кореспонденти за уреждане на застрахователни претенции във всички държави членки, признаване на автономията на институциите в държавата по мястото на настъпване на пътнотранспортното произшествие и на причиняване на вредите да уредят претенцията и да определят нейния размер в съответствие със законите и практиките на тази държава и след изплащане обезщетение на увреденото лице да поискат пълно възстановяване на платеното от застрахователя в друга държава членка, застраховала отговорността във връзка с моторното превозно средство, причинило вредите. 

Функционирането на системата "Зелена карта" в България и финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) е един от елементите на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II, който налага промени в нормативната уредба. Във връзка с присъединяването към ERM II и впоследствие към еврозоната е идентифицирана необходимост от засилване на регулаторната рамка с цел отстраняване занапред на установените проблеми при функционирането на системата "Зелена карта" в България, мотивира се още вносителят. 

Снимка: БТА

Деян Николов от "Възраждане" коментира, че проектозаконът за допълнение на Кодекса за застраховането се изисква от България, за да влезе в еврозоната и парламентарната му група няма да го подкрепи, защото е унизително България да бъде рекетирана по този начин. Колегата му Петър Петров изрази опасение, че след приемането му застрахователите ще вдигнат цените на застраховките. 

Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на три дни. В сряда икономическата комисия в Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за допълнение на Кодекса за застраховането. Той беше представен от министъра на финансите Асен Василев, който каза, че със законопроекта се урежда нещо, което всички застрахователи са подписали, присъединявайки се към Бюрото "Зелена карта", припомня БТА. 

В този смисъл проектът на нормативен акт не вменява на застрахователните компании нови задължения или разходи, но дава възможност на Комисията за финансов надзор и на бюрото да следят дали поетите доброволно от застрахователите задължения, предоставяйки застраховка "Гражданска отговорност", която важи и в чужбина, се изпълняват и да ги санкционира, ако те не го правят, допълни министърът. 

Попълниха състава на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание 

Депутатите освободиха Веселин Недев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) като член на Комисията по транспорт и съобщения, и го избраха в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание (НС). Веселин Недев заема мястото на Ивайло Шотев (ПП-ДБ) в бюджетната комисия, който по-рано тази седмица подаде оставка като народен представител и пълномощията му бяха прекратени. По-късно Шотев беше назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията.

Промените в състава на постоянни комисии бяха включени в дневния ред непосредствено преди гласуването им по предложение на председателя на НС Росен Желязков. Той обясни, че се налага попълване на бюджетната комисия след напускането на Шотев. Този път от "БСП за България" и "Възраждане" не възразиха срещу включването на още една точка в днешната програма, защото това е било съгласувано от заместник-председателя на НС Никола Минчев с парламентарните групи. 

Депутатите избраха и постоянни делегации в международни организации 

Депутатите избраха постоянни делегации на Народното събрание (НС) в десет международни организации. 

Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС) ръководи постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, заместник-ръководители са Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и Ертен Анисова (ДПС). Делегацията се състои от шестима основни и шестима заместващи представители. 

Ръководител на постоянната делегация в Интерпарламентарния съюз е Владислав Панев (ПП-ДБ), а заместник-ръководител - Росица Кирова (ГЕРБ-СДС). Делегацията е от петима членове, от "Има такъв народ" (ИТН) не са направили предложение за попълване на състава й. 

Снимка: БТА

Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие се състои от петима членове. Днес не беше избран ръководител на делегацията. Причината е, че ИТН не са представили номинация, а тяхна е квотата и за ръководител на делегацията, обясни Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС). 

Станислав Стоянов ("Възраждане") застана начело на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Делегацията е от трима членове. 

Коста Стоянов от "Възраждане" оглави постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива. За заместник-ръководители бяха избрани Иван Белчев (ПП-ДБ) и Жечо Станков (ГЕРБ-СДС). Делегацията е от петима членове. 

Постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се състои от петима основни и трима заместващи представители. За ръководител на делегацията беше избран Явор Божанков (ПП-ДБ), а за заместник-ръководител - Ангел Георгиев ("Възраждане"). 

Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) оглави постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО, Даниел Лорер (ПП-ДБ) и Джейхан Ибрямов (ДПС) са заместник-ръководители. Делегацията е от шестима членове. 

Петър Кънев ("БСП за България") ръководи постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, а Павел Христов (ГЕРБ-СДС) е заместник-ръководител. Делегацията се състои от петима членове. 

За ръководител на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея по франкофония беше избрана Филиз Хюсменова (ДПС), за заместник-ръководител - Калина Константинова (ПП-ДБ), делегацията е от общо четирима членове. 

Снимка: БТА

Станислав Анастасов (ДПС) ръководи постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Заместник-ръководители са Екатерина Захариева (ГЕРБ-СДС), Кристиан Вигенин ("БСП за България") и Искрен Митев (ПП-ДБ). 

Парламентът да избира и подуправителя на НЗОК, гласуваха още депутатите 

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъде избиран от Народното събрание, гласува парламентът на първо четене с промени в Закона за здравното осигуряване. Вносители са Васил Пандов ("Продължаваме промяната-Демократична България") и Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС). "За" бяха 118 народни представители, против - 36, един се въздържа. 

Предвижда се мандатът на подуправителя да е пет години, какъвто е и на управителя на касата. С предложените промени ще се осигури публичност и прозрачност на избора на подуправител на НЗОК, се казва в мотивите. 

Снимка: БТА

Подуправителят няма да може да бъде освобождаван без мотиви от управителя на НЗОК и ще има определени в закона конкретни правомощия. Предвижда се критериите за избор на подуправителя да бъдат аналогични с тези на управителя предвид обстоятелството, че в много случаи той изпълнява правомощията на управител и носи отговорност за управлението на публичния фонд. 

Задължиха кабинета да предостави на КС сградата на Българската банка за развитие 

Министерският съвет (МС) да предприеме необходимите действия, съобразно своите правомощия, да придобие и предостави на Конституционния съд (КС) сградата на Българската банка за развитие, реши още парламентът. 

Вносители на проекта са депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България" и ДПС. "За" гласуваха 165-ма народни представители, двама се въздържаха. 

В писмо до МС Конституционният съд е обосновал необходимостта от предоставяне на сграда и нужните средства за нормалното функциониране при осъществяване на конституционните му правомощия, е записано в мотивите на авторите на решението, сред които са лидерите на формациите - Бойко Борисов (ГЕРБ-СДС), Кирил Петков, съпредседател на "Продължаваме промяната", Атанас Атанасов и Христо Иванов (съпредседатели на "Демократична България"), Мустафа Карадайъ (председател на ДПС). Те посочват, че проблемът със сградния фонд и помещенията, в които КС се помещава, е от много години и към днешна дата не е намерено ефективно решение. 

Конституционният съд в свое поредно писмо до министър-председателя от 9 май тази година отново поставя своето искане за предоставяне на подходяща сграда, е записано в мотивите.  

Народното събрание смята, че има нужда от действия за решаване на проблема от изпълнителната и законодателната власт, още повече, че има постигнато съгласие между всички парламентарни групи, участващи в конституционното мнозинство, че ще бъде уредена в Конституцията конституционната жалба, се посочва в решението. Това ще увеличи многократно работата на КС и съответно ще бъдат необходими още служители и помещения, се посочва в текста.

Снимка: БТА