В Пловдив откриха два пестицида за растителна защита, които са причинили токсичното отравяне на водите на река Марица. Това показаха първите резултати от взетите проби. Замърсяването е спряно, но заради него огромно количество риба беше отровена преди няколко дни.

"Замърсяването на река Марица е с пестициди и е най-тежкото, констатирано досега, с тонове измряла риба", каза пред журналисти Марин Маринов - директор на Дирекция "Мониторинг" от Басейнова дирекция на "Източнобеломорски район", на съвместна пресконференция с областният управител Дани Каназирева и директорите на РИОСВ и БАБХ в Пловдив Стефан Шилев и Камен Янков.

"От 19 пункта в региона на Пазарджик и Пловдив са взети проби и е извършен анализ на водите по 86 показателя, които могат да предизвикат такова токсично отравяне. За част от показателите не са констатирани превишения, като цианиди, живак, арсен, разтворен кислород и неразтворени вещества. Открити са завишени концентрации до два пъти на два пестицида във водите на р.Пишманка, която се влива в р.Марица. Те са с много висока токсичност и са използвани за растителна защита", поясни Маринов.

Мониторингът ще продължи, като ежемесечно ще се вземат проби от реката. Измрялото количество риба е с тонове, като тепърва ще бъде изчисляван точният размер на щетите.

Предполагаемият към момента източник на замърсяването е пазарджишката фирма "Екоинвест" ЕООД. Проверките са показали замърсяване с пестициди на пластмасовите опаковки, които е обработвала фирмата, която вече е глобена за замърсяването на Марица.

"Опаковките, които са открити в "Екоинвест", правят връзка с тези пестициди. Полепвайки дори няколко парченца в хрилете на рибата, ако те носят замърсяване, отравянето става много по-бързо", каза Марин Маринов.

На предприятието, причинило тежкото екологично престъпление ще бъде наложена и глоба по Закона за екологичните щети, като тя може да стигне до десетки хиляди лева, каза още Маринов. Това обаче може да се случи след приключване на следствието и излизането на окончателните резултати.

Вчера прокуратурата повдигна две обвинения на управителя  на фирмата Орлин Тасев, който е и с наложена мярка "парична гаранция" от 20 000 лева.

Възстановено е нормалното състояние на водите в Марица и Пишманка. Замърсяването е спряно в района на Цалапица и разливът не може да продължи надолу, каза областният управител на Пловдив и поясни, че няма никаква опасност за питейната вода на града. Остава в сила ограничението за улова на риба по поречието на р.Марица, както и за водопоя на животни. Продължават и проверките за продажба на риба на нереламентирани тържища.

Още следващата седмица ще бъде създадена и комисия за проверка на складовете за съхранение на излезли от употреба пестициди. На територията на областта е имало 13 склада, от които са останали 6, които са под денонощна охрана.

"Закрити са редица складове за пестициди и са транспортирани, прехвърлени, тези залежали над 30 години и излезли от употреба пестициди, са третирани вече в Лион, Франция, в инсинератори. Количествата са около 818 тона", каза Стефан Шилев, директор на РИОСВ - Пловдив.

Шестте склада с пестици в областта се намират в град Хисаря, с.Старосел, с. Иван Вазово, с.Старо Железаре, с.Войнягово и с.Трилистник.