БАБХ обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в село Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Причинителят на болестта е установен на 28 март в птицевъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

В животновъдния обект се отглеждат над 86 000 броя птици.

Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат: от община Родопи - с. Цалапица и от община Стамболийски - гр. Стамболийски.

В 10-колиметровата, наблюдавана зона около попадат както следва: от община Съединение - гр. Съединение, община Марица - с. Войсил, с. Бенковски, с. Радиново, с. Костиево, от община Родопи - с. Оризари, с. Кадиево, с. Златитрап, от община Стамболийски - с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, както и от област Пазарджик, община Пазарджик - с. Хаджиево, с. Говедаре, с. Мало Конаре.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни патици в обекта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

БАБХ напомня, че патешко месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.